Skład osobowy Komisji do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Skład osobowy Komisji do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Przewodniczący: Wiesław Stanuchiewicz
Zastępca Przewodniczącego: Bartłomiej Bochenek
Sekretarz: Barbara Wierciochowicz
Członkowie: Arkadiusz Różycki
Władysław Nowak
Seweryn Młynarczyk
Karol Auguściak
Andrzej Różycki