główna zawartość
artykuł nr 1

Skład osobowy Komisji do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Skład osobowy Komisji do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Przewodniczący: Wiesław Stanuchiewicz
Zastępca Przewodniczącego:  Bartłomiej Bochenek
Sekretarz:  Barbara Wierciochowicz
Członkowie:  Arkadiusz Różycki
Władysław Nowak
Seweryn Młynarczyk
Karol Auguściak
Andrzej Różycki