Uchwała Nr I/6/2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przyrów

Uchwała Nr I/5/2018

w sprawie powołania przewodniczących i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

Uchwała Nr I/4/2018

w sprawie powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr I/3/2018

w sprawie powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/2/2018

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Uchwała Nr I/1/2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy