główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr I/6/2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przyrów

artykuł nr 2

Uchwała Nr I/5/2018

w sprawie powołania przewodniczących i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

artykuł nr 3

Uchwała Nr I/4/2018

w sprawie powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

artykuł nr 4

Uchwała Nr I/3/2018

w sprawie powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej

artykuł nr 5

Uchwała Nr I/2/2018

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy