główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwała Nr XII/92/2016

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej na rzecz Województwa Śląskiego

artykuł nr 7

Uchwała Nr XII/91/2016

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przyrów za 2015 rok

artykuł nr 8

Uchwała Nr XII/90/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2015 rok