główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XII/97/2016

w sprawie przystąpienia Gminy Przyrów do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

artykuł nr 2

Uchwała Nr XII/96/2016

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Długiej w miejscowości Zalesice w gminie Przyrów

artykuł nr 3

Uchwała Nr XII/95/2016

w sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej ,,Program Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Gminy Przyrów na lata 2016-2017

artykuł nr 4

Uchwała Nr XII/94/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r

artykuł nr 5

Uchwała Nr XII/93/2016

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej