Uchwała Nr II/12/2014

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Uchwała Nr II/11/2014

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

Uchwała Nr II/10/2014

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr II/9/2014

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr II/8/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r

Uchwała Nr II/7/2014

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2027