Uchwała Nr I/6/2014

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr I/5/2014

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała Nr I/4/2014

w sprawie powołania przewodniczących i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

Uchwała Nr I/3/2014

w sprawie powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/2/2014

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Uchwała Nr I/1/2014

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy