Uchwała Nr 179/XXVI/2014

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Przyrów

Uchwała Nr 178/XXVI/2014

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Staropole

Uchwała Nr 177/XXVI/2014

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Bolesławów

Uchwała Nr 176/XXVI/2014

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Zarębice

Uchwała Nr 175/XXVI/2014

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Stanisławów

Uchwała Nr 174/XXVI/2014

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – dla fragmentu sołectwa Wiercica

Uchwała Nr 173/XXVI/2014

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej na rzecz Skarbu Państwa

Uchwała Nr 172/XXVI/2014

w sprawie sprostowania pisowni ulicy Świętej Anny w miejscowości Przyrów gm. Przyrów

Uchwała Nr 171/XXVI/2014

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przyrów na lata 2014 – 2018

Dostępne kategorie:
Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r
Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r
Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r
Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r.
Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r.
Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r.
Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r.
Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r.
Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r.
Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r.
Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r.
Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r.
Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r.
Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r.
Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r.
Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r.
Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r.
Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r.
Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r.
Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r.
Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r.
Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r.
Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r.
Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r.
Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r.
Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r.
Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r.
Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r.