Uchwała Nr 170/XXV/2014

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała Nr 169/XXV/2014

sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie za 2013 rok

Uchwała Nr 168/XXV/2014

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za 2013 rok

Uchwała Nr 167/XXV/2014

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Sygontka Gmina Przyrów

Uchwała Nr 166/XXV/2014

w sprawie przystąpienia Gminy Przyrów do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Uchwała Nr 165/XXV/2014

w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2014 rok”

Uchwała Nr 164/XXV/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Woli Mokrzeskiej

Uchwała Nr 163/XXV/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Woli Mokrzeskiej

Uchwała Nr 162/XXV/2014

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przyrów na lata 2014-2016

Uchwała Nr 161/XXV/2014

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała Nr 160/XXV/2014

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr 159/XXV/2014

w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 158/XXV/2014

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Uchwała Nr 157/XXV/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r

Uchwała Nr 156/XXV/2014

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Dostępne kategorie:
Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r
Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r
Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r
Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r.
Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r.
Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r.
Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r.
Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r.
Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r.
Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r.
Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r.
Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r.
Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r.
Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r.
Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r.
Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r.
Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r.
Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r.
Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r.
Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r.
Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r.
Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r.
Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r.
Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r.
Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r.
Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r.
Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r.
Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r.