Uchwała nr 145/XXIII/09

W sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie gminy Przyrów  

Uchwała nr 144/XXIII/09

W sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów  

Uchwała nr 143/XXIII/09

W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów

Uchwała nr 142/XXIII/09

W sprawie zmiany Uchwały Nr 15/II/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyrów  

Uchwała nr 141/XXIII/09

W sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie do wydawania decyzji administracyjnych

Uchwała nr 140/XXIII/09

W sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Przyrów

Uchwała nr 139/XXIII/09

W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi w roku 2010

Uchwała nr 138/XXIII/09

W sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia

Uchwała nr 137/XXIII/09

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała nr 136/XXIII/09

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Partnerstwo Północnej Jury w Janowie

Uchwała nr 135/XXIII/09

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych w technologii nakładek bitumicznych i chodnika na drodze powiatowej 1096 S Przyrów-Stanisławów (ul. Zarębska) na długości około 360 mb

Dostępne kategorie:
Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r.
Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r.
Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r.
Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r.
Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r.
Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r.
Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r.
Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r.
Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r.
Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r
Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r
Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r
Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r
Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r
Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r
Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r
Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r
Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r
Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r
Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r
Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r
Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r
Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r
Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r
Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r
Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r
Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r
Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r
Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r
Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r
Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r
Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r