Uchwała Nr 93/XV/2008

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mykanów celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej

Uchwała Nr 92/XV/2008

W sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

Uchwała Nr 91/XV/2008

W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie

Uchwała Nr 90/XV/2008

W sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy pedagoga szkolnego

Uchwała Nr 89/XV/2008

W sprawie przystąpienia do stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury"

Uchwała Nr 88/XV/2008

W sprawie zmian w uchwale budżetowej nr 65/XI/2008 z 19 marca 2008r

Uchwała Nr 87/XV/2008

W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Przyrowie Nr 61/XI/2008 z dnia 19 marca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na remont drogi powiatowej DP 08424 i DP 08423

Uchwała Nr 86/XV/2008

W sprawie zgody na udzielenie z budżetu gminy pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie

Uchwała Nr 85/XV/2008

W sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Przyrów

Uchwała nr 84/XV/2008

W sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Dostępne kategorie:
Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r.
Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r.
Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r.
Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r.
Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r.
Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r.
Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r.
Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r.
Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r.
Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r
Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r
Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r
Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r
Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r
Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r
Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r
Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r
Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r
Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r
Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r
Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r
Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r
Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r
Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r
Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r
Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r
Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r
Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r
Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r
Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r
Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r
Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r