Uchwała nr 167/XXVII/2006

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Kopaniny

Uchwała nr 166/XXVII/2006

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Sygontka

Uchwała nr 165/XXVII/2006

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Zalesice

Uchwała nr 164/XXVII/2006

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Staropole

Uchwała nr 163/XXVII/2006

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Sieraków

Uchwała nr 162/XXVII/2006

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów dla terenu połoŜonego w sołectwie Wola Mokrzeska, oznaczonego na załączniku graficznym symbolem M.

Uchwała nr 161/XXVII/2006

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Wola Mokrzeska

Uchwała nr 160/XXVII/2006

W sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych.

Uchwała nr 159/XXVII/2006

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Uchwała nr 158/XXVII/2006

W sprawie zmiany uchwały Nr 150/XXVI/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska.

Dostępne kategorie:
Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r.
Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r.
Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r.
Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r.
Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r.
Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r.
Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r.
Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r.
Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r.
Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku
Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku
Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku
Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku
Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku
Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku
Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku
Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r.
Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r.
Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r.
Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r.
Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r.
Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r.
Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r.
Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r.
Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r.
Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r.