główna zawartość
artykuł nr 51

Zarządzenie Nr Or.0050.55.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

artykuł nr 52

Zarządzenie Nr Or.0050.54.2019

w sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr Or.0050.53.2019

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego P. Karoliny Matejko

artykuł nr 54

Zarządzenie Nr Or.0050.52.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr Or.0050.51.2019

w sprawie zmian w budżecie