główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr OR.0050.94.2016

w sprawie: wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Przyrów oraz w jej jednostkach organizacyjnych

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr OR.0050.93.2016

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr OR.0050.92.2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016 r

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr OR.0050.91.2016

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie dysponowania budżetami jednostek

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr OR.0050.90.2016

w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

Dostępne kategorie:
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017