główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr Or.0050.122.2014

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr Or.0050.121.2014

w sprawie : wykazu nieruchomości do dzierżawy

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr Or.0050.120.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014r

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr Or.0050.119.2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014r

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr Or.0050.118.2014

w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 0151-88/2010 z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dostępne kategorie:
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017