główna zawartość
artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 0050.95.2012

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.91.2012 Wójta Gminy Przyrów z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 0050.94.2012

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2012– 2024.

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 0050.93.2012

w sprawie: przeprowadzenia kontroli problemowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Przyrów.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 0050.92.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 0050.91.2012

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013