główna zawartość
artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 0050.50.2012

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2012r.

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 0050.49.2012

W sprawie: udzielania przez Wójta Gminy Przyrów pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach na realizację zadania pn. „Budowa budynku Centrum Integracji Wsi w Zalesicach współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 0050.48.2012

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2012r.

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 0050.47.2012

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 0050.46.2012

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont mostu na rzece Wiercicy w miejscowości Smyków na drodze Nr 699003 S Gminy Przyrów”.

Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013