Zarządzenie nr 0151/95/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r

Zarządzenie nr 0151/94/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 0151/93/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r

Zarządzenie nr 0151/92/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 0151/91/2010

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 0151/90/2010

W sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2011

Zarządzenie nr 0151/89/2010

W sprawie wprowadzenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r  

Zarządzenie nr 0151/88/2010

W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie nr 0151/87/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r

Zarządzenie nr 0151/86/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 0151/85/2010

W sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Przyrowie

Zarządzenie nr 0151/84/2010

W sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r

Zarządzenie nr 0151/83/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r

Zarządzenie nr 0151/82/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 0151/81/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r

Zarządzenie nr 0151/80/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r

Zarządzenie nr 0151/79/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 0151/78/2010

W sprawie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie nr 0151/77/2010

W sprawie projektu budżetu gminy na rok 2011

Zarządzenie nr 0151/76/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r

Zarządzenie nr 0151/75/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 0151/74/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r

Zarządzenie nr 0151/73/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 0151/72/2010

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę na "Udzielenie kredytu inwestycyjnego z linii CEB i EIB w wysokości 300.000,00PLN"

Zarządzenie nr 0151/71/2010

W sprawie przeprowadzenie przeklasyfikowania i niezbędnego wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie Przyrów

Zarządzenie nr 0151/70/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r

Zarządzenie nr 0151/69/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 0151/68/2010

W sprawie zamiany nieruchomości

Zarządzenie nr 0151/67/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r.

Zarządzenie nr 0151/66/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 0151/65/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r.  

Zarządzenie nr 0151/64/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r.

Zarządzenie nr 0151/63/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/62/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r.

Zarządzenie nr 0151/61/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 0151/60/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r.

Zarządzenie nr 0151/59/2010

W sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 rok.

Zarządzenie nr 0151/58/2010

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 0151/57/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r.

Zarządzenie nr 0151/56/2010

W sprawie nabycia lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 0151/55/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 0151/54/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r.

Zarządzenie nr 0151/53/2010

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie nr 0151/52/2010

W sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie nr 0151/51/2010

W sprawie przystąpienia do przetargu na zakup lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Zarębicach 163 gm. Przyrów  

Zarządzenie nr 0151/50/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r.

Zarządzenie nr 0151/49/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 0151/48/2010

W sprawie okresowej kontroli obiektów i stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Przyrów oraz jednostkach podległych pod kątem bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej

Zarządzenie nr 0151/47/2010

W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 0151/46/2010

W sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 0151/45/2010

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Rekultywacje składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bolesławów – Staropole Gmina Przyrów"

Zarządzenie nr 0151/44/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010r

Zarządzenie nr 0151/43/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r

Zarządzenie nr 0151/42/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 0151/41/2010

W sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie sołectwa Wola Mokrzeska -miejscowość Smyków  

Zarządzenie nr 0151/40/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r

Zarządzenie nr 0151/39/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r

Zarządzenie nr 0151/38/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 0151/37/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 0151/36/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r

Zarządzenie nr 0151/35/2010

  W sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r

Zarządzenie nr 0151/34/2010

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przyrów

Zarządzenie nr 0151/33/2010

Ww sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r

Zarządzenie nr 0151/32/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 0151/31/2010

W sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie nr 0151/30/2010

W sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Przyrów – sołectwo Wola Mokrzeska

Zarządzenie nr 0151/29/2010

W sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Przyrów

Zarządzenie nr 0151/28/2010

W sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Przyrów

Zarządzenie nr 0151/27/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r.

Zarządzenie nr 0151/26/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010

Zarządzenie nr 0151/25/2010

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wiercicy Gmina Przyrów"

Zarządzenie nr 0151/24/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r

Zarządzenie nr 0151/23/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 0151/22/2010

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/63/09 Wójta Gminy Przyrów z dnia 26 października 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 0151/21/2010

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/56/09 Wójta Gminy Przyrów z dnia 18 września 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia  

Zarządzenie nr 0151/20/2010

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/1/10 Wójta Gminy Przyrów z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia  

Zarządzenie nr 0151/19/2010

W sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Zarządzenie nr 0151/18/2010

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont i modernizacje oczyszczalni ścieków LEMNA w Przyrowie"

Zarządzenie nr 0151/17/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010r

Zarządzenie nr 0151/16/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 0151/15/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010r

Zarządzenie nr 0151/14/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 0151/13/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r

Zarządzenie nr 0151/12/2010

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/11/2010

W sprawie utworzenia systemu stałego dyżuru w Urzędzie Gminy w Przyrowie na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa  

Zarządzenie nr 0151/10/2010

 W sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie PRZYRÓW

Zarządzenie nr 0151/9/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r

Zarządzenie nr 0151/8/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie nr 0151/7/2010

W sprawie wprowadzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 0151/6/2010

W sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r

Zarządzenie nr 0151/5/2010

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/72/09 Wójta Gminy w Przyrowie z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia  

Zarządzenie nr 0151/4/2010

W sprawie aktualizacji wykazu programów wykorzystywanych w księgowości urzędu gminy

Zarządzenie nr 0151/3/2010

W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

Zarządzenie nr 0151/2/2010

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w 2010 roku"

Zarządzenie nr 0151/1/2010

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013