Zarządzenie nr 0151/88/2009

W sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa Urzędu Gminy w Przyrowie  

Zarządzenie nr 0151/87/2009

W sprawie ustalenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Urzędu Gminy w Przyrowie  

Zarządzenie nr 0151/86/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/85/2009

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/84/2009

W sprawie opracowania planu, przygotowania i organizowania ewakuacji mieszkańców Gminy Przyrów na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia

Zarządzenie nr 0151/83/2009

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej ul. Szkolna nr 6990005S w miejscowości Przyrów – jako poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego"

Zarządzenie nr 0151/82/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/81/2009

W sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 0151/80/2009

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 0151/79/2009

W sprawie wprowadzenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r  

Zarządzenie nr 0151/78/2009

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizacja przestrzeni publicznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi Zarębice Gmina Przyrów"

Zarządzenie nr 0151/77/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/76/2009

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/75/2009

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2010 roku

Zarządzenie nr 0151/74/2009

W sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2010 roku

Zarządzenie nr 0151/73/2009

W sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2010 roku

Zarządzenie nr 0151/72/2009

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 0151/71/2009

W sprawie projektu budżetu gminy na rok 2010

Zarządzenie nr 0151/70/2009

W sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na własność Gminy Przyrów nieruchomości położonej w obrębie wsi Przyrów.  

Zarządzenie nr 0151/69/2009

W sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie nr 0151/68/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/67/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/66/2009

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/65/2009

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 0151/64/2009

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 0151/63/2009

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 0151/62/2009

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę wodociągu z przyłączami w Smykowie"  

Zarządzenie nr 0151/61/2009

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/19/05 Wójta Gminy Przyrów z dnia 10 mają 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie nr 0151/60/2009

W sprawie powołania Komisji d/s przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu w magazynie Obrony Cywilnej gminy Przyrów  

Zarządzenie nr 0151/59/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/58/2009

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/57/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/56/2009

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 0151/55/2009

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie nr 0151/54/2009

W sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na własność Gminy Przyrów nieruchomości położonej w obrębie wsi Przyrów.

Zarządzenie nr 0151/53/2009

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę linii kablowej do zasilania oświetlenia ulicznego ul. Głównej i Rzecznej Gmina Przyrów"  

Zarządzenie nr 0151/52/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/51/2009

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/50/2009

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku

Zarządzenie nr 0151/49/2009

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2009-2010 na terenie Gminy Przyrów"

Zarządzenie nr 0151/48/2009

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 0151/47/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/46/2009

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/45/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/44/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/43/2009

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/42/2009

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie nr 0151/41/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/40/2009

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/39/2009

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151 / 72 / 2008 Wójta Gminy Przyrów z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Przyrów

Zarządzenie nr 0151/38/2009

W sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Przyrowie

Zarządzenie nr 0151/37/2009

w sprawie ustalenia dnia 12 czerwca 2009 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie nr 0151/36/2009

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-28/2009 z dnia 11 maja 2009 roku w

Zarządzenie nr 0151/35/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/34/2009

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej – ul. lelowska w Przyrowie"

Zarządzenie nr 0151/33/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/32/2009

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/31/2009

W sprawie zmiany wewnętrznych przepisów regulujących gospodarkę finansową

Zarządzenie nr 0151/30/2009

W sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli finansowej

Zarządzenie nr 0151/29/2009

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-28/2009 z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przyrów

Zarządzenie nr 0151/28/2009

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie

Zarządzenie nr 0151/27/2009

W sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie nr 0151/26/2009

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/16/09 Wójta Gminy Przyrów z dnia 27 lutego 2009 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie nr 0151/25/2009

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 0151/24/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/23/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/22/2009

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/21/2009

W sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie nr 0151/20/2009

W sprawie wprowadzenia zmian do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Przyrowie wprowadzonej Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0151/28/08 z 13 maja 2008r

Zarządzenie nr 0151/19/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/18/2009

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/16/2009

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Przyrowie"

Zarządzenie nr 0151/15/2009

O prostowaniu oczywistych błędów rachunkowych w zarządzeniu nr 0151/8/2009 z dnia 19 lutego 2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 0151/6/2009

W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w Przyrowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Przyrów

Zarządzenie nr 0151/17/2009

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 0151/14/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/13/2009

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Zarządzenie nr 0151/12/2009

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/11/09 Wójta Gminy Przyrów z dnia 27 lutego 2009

Zarządzenie nr 0151/11/2009

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przyrowie ? etap II ? docieplenie i etap III ? wymiana stolarki"

Zarządzenie nr 0151/10/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/9/2009

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/7/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/5/2009

W sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej

Zarządzenie nr 0151/8/2009

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 0151/4/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/3/2009

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/2/2009

W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie nr 0151/1/2009

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 42 000 litrów w roku 2009"

Dostępne kategorie:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009