Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/59/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/58/07

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/57/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/56/07

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/55/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/54/07

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/53/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/52/07

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/51/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/50/07

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/49/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/48/07

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/47/07

W sprawie projektu budżetu gminy na rok 2008

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/46/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/45/07

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/44/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/43/07

W sprawie uzupełnienia zasad rachunkowości i planu kont

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/42/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/41/07

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/40/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/39/07

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/38/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/37/07

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/36/07

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/35/07

W sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/34/07

W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego na terenie gminy Przyrów w 2007 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/33/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/32/07

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/31/07

W sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu, przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i materiałów obrony cywilnej w gminie Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/30/07

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/29/07

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Przyrowie przy ul. Świerczewskiego 9

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/28/07

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zalesicach przy ul. Nadrzecznej 3

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/27/07

W sprawie powołania komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku gradobicia

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/26/07

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/25/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/24/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/23/07

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/22/07

W sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/21/07

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/20/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/19/07

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/18/07

W sprawie powołania komisji likwidacyjnej, do likwidacji środków trwałych pozostających na wyposażeniu Urzędu Gminy Przyrów.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/17/07

W sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/16/07

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/15/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/14/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/13/07

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/12/07

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/11/07

W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/10/07

W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/09/07

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/08/07

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Przyrów"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/07/07

W sprawie norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Przyrów.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/06/07

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego – gabinet stomatologiczny – położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w Przyrowie ul. Świrczewskiego 47.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/05/07

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup paliw – olej napędowy i benzyna bezołowiowa" oraz "Dostawa oleju opałowego lekkiego"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/04/07

W sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2007 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/03/07

W sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2007 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/02/07

W sprawie przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego – gabinet stomatologiczny - położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w Przyrowie ul. Świerczewskiego 47

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/01/07

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Dostępne kategorie:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009