główna zawartość
artykuł nr 1

Inspektor Ochrony Danych

Administrator Danych Osobowych (Gmina Przyrów) na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Pan Cezary Suchan.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

  • tel.: 505 23 21 47
  • e-mail: iod@przyrow.pl