Konsultacje społeczne "Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok"

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem: „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok”.

Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można składać do dnia 25 września 2017 r. w formie:
• pisemnej (Urząd Gminy Przyrów, 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7),
• telefonicznej (nr 34/3554 120 do 123),
• za pośrednictwem faxu (34/3554 120 do 123 wew.21) lub
• pocztą elektroniczną (przyrow@przyrow.pl).

Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do UG Przyrów.

Konsultacje Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Przyrów rozpoczynamy konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów. Przez ostatnie kilka miesięcy pracowaliśmy nad programem w związku z powyższym zachęcamy do oceny załączonego projektu dokumentu. Mieszkańcy mogą ocenić efekt naszych działań poprzez wypełnienie i dostarczenie formularza uwag do dnia 15.05.2017r.

Pliki do pobrania: