główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I

Informacja o terminie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów z dnia 9...

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

artykuł nr 3

Informacja Wójta Gminy Przyrów

Informacja o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych na dzień 13 października 2019 r.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.