Informacja

Funkcję Urzędnika Wyborczego w Gminie Przyrów pełni Pan Henryk Nowak

Informacja

Informacja o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego w Częstochowa I, właściwości terytorialnej oraz siedzibie i czasie pracy