Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Przyrów

Protokół z wyborów do Rady Gminy w Przyrowie

Informacja o godzinach pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Gminna Komisja Wyborcza w Przyrowie pełni dyżur w dniu 20 października 2018 roku w godzinach od 8:00 do 13:00 oraz w dniu 21 października 2018 r., od godz. 7:00.

Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 28 września 20...

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie z dnia 1 października...

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Przyrowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie z dnia 1 października...

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Przyrowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie z dnia 1 października...

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Przyrowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie z dnia 1 października...

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Przyrów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

O MIEJSCU, CZASIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

PROTOKÓŁ Z LOSOWANIA SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DLA WYBORÓW DLA WYBORÓW DLA ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. PRZEPROWADZONEGO W DNIU 26 WRZEŚNIA 2018 R.

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 24 września 2018 r.

Komisarz Wyborczy w Częstochowie I informuje o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie z dnia 18 września 20...

o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Przyrowie  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 17 września 20...

w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Informacja o godzinach pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów z dnia 18 września 2018 roku

Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 18 września 2018 r.

Informacja o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 12 września 20...

w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Informacja o godzinach pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 7 września 201...

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy w Przyrowie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja

Funkcję Urzędnika Wyborczego w Gminie Przyrów pełni Pan Henryk Nowak

Informacja

Informacja o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego w Częstochowa I, właściwości terytorialnej oraz siedzibie i czasie pracy