Zarządzenie Nr Or 0050.51.2016 Wójta Gminy Przyrów z dnia 12 sierpnia 201...

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Justyny Pelikan.    

Dostępne podkategorie:
Rok 2016