Zarządzenie Nr Or.0050.56.2015

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum Gminy Przyrów zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr Or.0050.55.2015

w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Przyrów do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie Nr Or.0050.51.2015

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Informacja Wójta Gminy Przyrów z dnia 17 sierpnia 2015r.

o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Zawiadomienie o terminie pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych

Zawiadamiam, że zgodnie z art.13 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003r.,o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. tj. z 2015r., poz. 318) pierwsze posiedzenia obwodowych komisji ds. referendum odbędą się w dniu 24 sierpnia 2015 r., w sali nr 7 Urzędu Gminy w Przyrowie, w godzinach:

o godz. 10.00,

  • Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 1 w Woli Mokrzeskiej;
  • Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 2 w Przyrowie;
  • Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 3 w Zarębicach;

o godz. 11.00

  • Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 4 w Zalesicach;
  • Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 5 w Sygontce;
  • Obwodowej Komisji ds. Referendum nr 6 w Wiercicy;

Obecność obowiązkowa.

Zarządzenie Wójta Gminy Przyrów Nr Or.0050.52.2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przyrów

Informacja Wójta Gminy Przyrów o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przyrów

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów z dnia 24 lipca 2015 r.

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Dostępne podkategorie:
Referendum 2015