Protokół z wyborów do Rady Gminy w Przyrowie

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Przyrów

Obwieszczenie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie z dnia 17 listopada 2014 roku

Informacja

INFORMACJA

Gminna Komisja Wyborcza w Przyrowie pełni dyżur :

w dniu 15 listopada 2014 roku w godzinach od 800do 1400,

w dniu 16 listopada 2014 r., od godz. 7 00.

Zarządzenie Nr 0050.103.2014 Wójta Gminy Przyrów

w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Przyrów do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Uchwała Nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie z dnia 23.10.2014r., w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja Wójta Gminy Przyrów

dotycząca podania do wiadomości wyborców informacji o miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Przyrów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Przyrowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Uchwała Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Komunikat
Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie
z dnia 21 października 2014r.,

o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
w Gminie Przyrów


Gminna Komisja Wyborcza w Przyrowie informuje, że w dniu 23 października 2014 roku, o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Przyrowie w sali nr 7 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych.


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

/-/ Magdalena Wojciechowska

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Przyrów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej

O MIEJSCU, CZASIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy w Przyrowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy w Przyrowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy w Przyrowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2

INFORMACJA Wójta Gminy Przyrów z dnia 6 października 2014 r.

o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rad Gmin Przyrów, Rad Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Wójta Gminy Przyrów

INFORMACJA Wójta Gminy Przyrów z dnia 6 października 2014 r.

o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Rad Gmin Przyrów, Rad Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Wójta Gminy Przyrów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Przyrowie z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w opisie granic okręgu 11 i 12 w obwieszczeniu z dnia 3 września 2014r., w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej   

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie


OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie
z dnia 8 października 2014 r.
o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów do Rady Gminy Przyrów
w okręgach wyborczych nr 2, 9, 14, 15

Gminna Komisja Wyborcza w Przyrowie informuje, że w terminie przewidzianym dla zgłoszenia list kandydatów na radnych do Rady Gminy Przyrów w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. tj. do dnia 7 października do godz. 24 00 w okręgach wyborczych :
nr 2 granice okręgu : Wola Mokrzeska ul. Leśna, Słoneczna,
nr 9 granice okręgu : Zarębice,
nr 14 granice okręgu : Staropole,
nr 15 granice okręgu : Wiercica.

zgłoszono po jednej liście kandydatów na radnych.
W związku z tym Gminna Komisja Wyborcza w Przyrowie, działając zgodnie z art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2014 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) wzywa uprawnione komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych w okręgach nr 2, 9, 14, 15 w terminie do 13 października 2014 r. do godz. 16.00

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/ Magdalena Wojciechowska

Załączniki
OBWIESZCZENIE   24.891 KB

Informacja o godzinach pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Gminna Komisja Wyborcza w Przyrowie
z siedzibą
Przyrów ul. Częstochowska 7, II piętro, pokój nr 18
w składzie


1. Magdalena Helena Wojciechowska zam. Przyrów - Przewodnicząca
2. Urszula Kyć zam. Przyrów - Zastępca Przewodniczącego
3. Maria Biedroń zam. Przyrów - członek
4. Karolina Czarnota zam. Przyrów - członek
5. Justyna Pelikan zam. Przyrów - członek
6. Sywia Radło zam. Przyrów - członek
7. Bożena Zbrojkiewicz zam. Przyrów - członek


pełni dyżury codziennie, w dni powszednie

w godzinach od 14.00 do 16.00

a w dniach 07.10.2014 r., i 17.10.2014 r.,
w godzinach od 14.00 do 24.00


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

Magdalena Wojciechowska

Odwołanie członków Gminnej Komisji Wyborczej

Załączniki
Postanowienie Komisarza Wyborczego   58.484 KB

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie z dnia 17 listopada 2014 roku

Tworzenie komitetów wyborczych