Zarządzenie Wójta Gminy Przyrów Nr Or.0050.46.2014

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przyrów

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

Obwieszczenie w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Informacja

Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

Obwieszczenie w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego

Informacja Wójta Gminy o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Informacja o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa

Informacja Wójta Gminy Przyrów o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego