główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zwiększenie liczebności stada bydła mlecznego i mięsnego do poziomu przekraczającego 40 DJP, jednak nie więcej niż 60 DJP”

artykuł nr 3

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i...

dot. postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Wiercica istniejącym jazem w km 18+400 oraz retencjonowanie wód powierzchniowych w zbiorniku wodnym "Julianka", w m. Zalesice, gm. Przyrów.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko...

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowia

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

dot.: zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa