główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

artykuł nr 2

Konsultacje społeczne "Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2020 rok"

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem: „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2020 rok”

Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można składać do dnia 2 września 2019 r. w formie:

  • pisemnej (Urząd Gminy Przyrów, 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7),
  • telefonicznej (nr 34/3554 120 do 123),
  • za pośrednictwem faxu (34/3554 120 do 123 wew. 21) lub
  • pocztą elektroniczną (przyrow@przyrow.pl).

Za datę zgłoszenia uwag uznaje się datę wpływu do UG Przyrów.

artykuł nr 3

Obwieszczenie

Dot.: podania do publicznej wiadomości harmonogramu polowania zbiorowego na kaczki planowanego przez Koło Łowieckie nr 48 „SŁONKA” w Częstochowie.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

dot. wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa"

artykuł nr 5

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 147 w Przyrowie

Załączniki:
Treść obwieszczenia 636 KB