Protokoły z wyborów

Protokoły z wyników głosowania i wyników wyborów

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Podaje się do publicznej wiadomości składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

O przyznanych numerach dla list kandydatów

Komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej

W sprawie losowania list kandydatów na radnych i składów OKW

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Gminna Komisja Wyborcza w Przyrowie powiadamia wyborców że w następujących okręgach wyborczych Gminy Przyrów nie przeprowadza się wyborów do Rady Gminy:

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Gminna Komisja Wyborcza w Przyrowie wzywa Komitety Wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych Gminy Przyrów  

Informacja Wójta Gminy Przyrów

O rejestrze wyborców Gminy Przyrów

Informacja Wójta Gminy Przyrów

O możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy Przyrów, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego i Wójta Gminy Przyrów